Vytlač článok

Tiež sme radi, ak to ladí..

Každý z nás chce pekne bývať. Okrášliť a možno aj skultúrniť si priestor domu už pri vstupe doň. Vstupovať do svojho domu s príjemným pocitom bezpečia. Aj z toho dôvodu sa vlastníci bytov aktívne zaoberajú myšlienkou obnovy bytového fondu. Poštové schránky sú povinným prvkom vstupných portálov bytových domov, tak je prirodzené prihliadať aj na estetickú úlohu poštových schránok a zatraktívniť si tak spoločné priestory domu. Ideálne je, ak schránky svojich majiteľov tešia nielen komfortom pri používaní, ale nenásilným, vhodne riešeným umiestnením a vkusne ladenými farbami sa stávajú doplnkom vchodu. Umiestnené do vstupných konštrukcií pomáhajú rozčleniť veľké plochy výplní. Ak sa umiestnia do vestibulu, určite budú prvkom, ktorý naruší všednosť tohto priestoru. Je len na výbere obyvateľov bytu, aby si zvolili vhodný typ schránok do ich vchodovej sekcie.

obr1

Kam poštové schránky umiestniť?
Vhodné umiestnenie môže do určitej miery ovplyvniť aj potrebný počet poštových schránok. Jedným z variantov je zabudovanie takzvaných dvojstranných poštových schránok (obr. 1) v obr2priestoroch vstupných dverí (doručovanie zásielok je z vonkajšej strany objektu a výber zvnútra). Schránky sa umiestňujú v súlade s platným normatívnym predpisom o budovách na bývanie – „osoba, ktorá zásielku doručuje, nemusí vstupovať do uzamknutej časti bytového domu.“ Ukotvenie je možné do pevných kovových, drevených alebo plastových rámov vstupných dverí – namiesto výplne alebo do vopred pripravených otvorov v murive. Schránky sú vyrobené tak, aby technicky nezasahovali do dverných rámov, uchytenie sa realizuje štandardnými zasklievacími lištami. Pri osadzovaní poštových schránok dbáme na to, aby sa zachovala funkčnosť priestoru vstupných dverí a vhodne sa riešila šírka a rozmiestnenie dverí a pevných výplní. Dvojstranné poštové schránky možno obr3osadiť aj po stranách vstupu. Ideálne je použiť skupinové poštové schránky, špeciálne vyrábané v zostavách určených na tento účel, čím sa vyhneme sadaniu schránok alebo použitiu neestetických podpier. V prípade dvojstranných poštových schránok je dôležité presné vyhotovenie a lícovanie všetkých pohyblivých častí schránok, a tak sa dôkladne uchyteným tesnením okolo dvierok zníži prestup tepla cez schránkové boxy.

Ergonómia schránok
Podľa štandardu STN EN 13724: 2003 doručovacie otvory skupinových schránok musia byť umiestnené tak, aby sa vzdialenosť ich osí pohybovala vo výške od 400 po 1 800 mm od podlahy. Treba mať na zreteli, že medzi nami žijú aj ľudia so zníženou pohyblivosťou. Preto sa časť schránok umiestňuje vo výške 800 až 1 200 mm. Tým sa zabezpečí bezproblémový prístup týchto osôb k zásielkam. V norme sa tiež odporúča zásielky po doručení stohovať v schránkach horizontálne ,aby sa zásielky pri skladovaní nepoškodzovali. Vhodné riešenie v prípade dvojstranných poštových schránok predstavuje zošikmenie dna schránok. Vďaka tomu sa zásielky ukladajú za seba a zároveň sa zosúvajú na stranu výberu (k dvierkam). Tým sa zabezpečí bezproblémové vyberanie zásielok aj z nižšie umiestnených schránok, zásielky vkĺznu priamo do ruky. Pri najvyšších schránkach zase umožnia bezproblémové vyberanie doručených zásielok a lepší prehľad v schránke aj osobám nižšieho vzrastu. Ak je priestor vstupných dverí nedostatočný na umiestnenie dvojstranných schránok v danej výške, možno sa rozhodnúť pre jednostranné poštové schránky (doručovanie aj výber zásielok sa vykonáva z jednej strany). Jednostranné poštové schránky sa umiestňujú na budovu, prípadne na samostatné konzoly pred budovu (obr. 2). Na tento účel treba použiť iba schránky s kvalitnou povrchovou úpravou, ktorá odolá poveternostným vplyvom a zabráni korózii. Bez ohľadu na to, že schránky sú chránené strieškou, je dôležité, aby sa použila konštrukcia schránok s odtokovými drážkami a presne lícujúcou záklopkou (kryt doručovacieho otvoru) na ochranu zásielok pred namoknutím.

Farby – tiež sme radi, ak to ladí ..
Ak z rôznych dôvodov vlastníci bytov preferujú umiestnenie schránok v interiéri, môžu si dať u nás pripraviť grafický návrh v želaných farebných obr5odtieňoch. Vhodne zvolené farby prispejú k zmodernizovaniu vestibulu bytového domu. Farby pohyblivých častí (dvierok, záklopiek) svojím vhodne vybraným odtieňom doplnia k farbe stien, a tak vytvoria efektný jednotný celok (obr. 3). Vhodnými a praktickými doplnkami interiérov sú stojany na reklamné tlačoviny, ktorých farba sa môže zhodovať s farebným odtieňom poštových schránok (lakované v odtieňoch farebnej škály RAL). Na aktualizáciu oznamov v bytovom dome slúžia vitríny vyrábané v rôznych rozmeroch. Oznamy stačí jednoducho prichytiť magnetmi. Všetky oznamy sa vo vitríne nachádzajú pod bezpečnostným polykarbonátovým sklom. Pre lepšiu transparentnosť nových oznamov je možné vitríny podsvietiť blikajúcim ledkami, ktoré budú po zvolenú dobu signalizovať zverejnenie nového oznamu. Trvácnosť oznamov zvyšuje uzamykací mechanizmus, ktorý je prirodzenou súčasťou vitrín.

Audio a video komunikátory, prístupové systémy
Na zabezpečenie komunikácie medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa pred vstupom do bytového domu a ľuďmi v bytoch možno do priestorov schránok obr4zabudovať komunikačný panel. Ten pozostáva zo zvončekových tlačidiel s menovkami pre jednotlivé byty a komunikačnej, prípadne aj kamerovej jednotky. Štandardom každého bytového domu sa stáva dotykový či bezdotykový prístupový systém a rovnako ako dobre umiestnené poštové schránky prispieva k bezpečnosti budovy. Prístupový systém môže komunikovať s elektrickým zámkom alebo s elektromagnetom zabudovaným vo dverách. Preto by sa naň nemalo zabúdať pri výmene vstupných dverí a inštalovať ho v priebehu týchto prác. Výhodou súčasného osadenia komunikačného systému do panela so schránkami je pevná a presná poloha zariadenia a dobrá dostupnosť elektrických vedení k zariadeniu. Pri tejto montáži odpadajú búracie a následné murárske práce súvisiace s opravou obvodového muriva.

Novinka na trhu – Elekronické poštové schránky EL-BOX
elektro-do-textuNovinkou na trhu je možnosť otvárať poštové schránky použitím čipových kariet – kľúčov – bez potreby použitia klasických kľúčov. Jedna riadiaca jednotka s čítacím zariadením dokáže komfortne obsluhovať až 68 schránok a vchodové dvere, takto sa jeden čipový kľúč stáva identifikátorom pre vstupné dvere aj zvolenú poštovú schránku. Každá poštová schránka je vybavená elektronickým zámkom. Po priložení čipovej karty k čítačke je schránka otvorená po nastavenú dobu.

Cena verzus kvalita
Prirodzene, každého z nás poteší dobrý nákup. Aj keď zvyčajne platí –čo je lacné, nebýva veľmi kvalitné. Pred objednaním schránok je preto potrebné sa informovať , čo cena zahŕňa, zistiť referencie a históriu fi rmy. Vyžadovať certifikáty kvality ISO 9001:2009, zaujímať sa o záruku a možnosti jej uplatnenia, informovať sa o záručnom a pozáručnom servise, ktorý spoločnosť poskytuje, žiadať informácie o krajine pôvodu výrobkov. Investícia do spoločného majetku znamená veľkú zodpovednosť, preto je potrebné pre exponované spoločné priestory bytových domov zabezpečovať výrobky vysokého štandardu, ktoré splnia kritériá na dlhú životnosť.

TEXT: Ing. Milan Martinásek,
článok bol zverejnený na TOP Stavebné

Pin It

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>