Vytlač článok

Poštové schránky

Každý, kto vstupuje do bytového domu, je ovplyvnený prvým dojmom, pocitom, ktorý v ňom dom vyvolá. Na základe toho si vytvára obraz o ľuďoch žijúcich v ňom. Poštové schránky umiestnené v bytovom dome nemožno prehliadnuť, pretože sú dominantným prvkom vstupných portálov bytových domov.
postove-schranky-6414-big-image

Pri troche kreativity môžu poštové schránky vstupný priestor obohatiť aj po estetickej stránke. Umiestnené do vstupných konštrukcií pomáhajú rozčleniť veľké plochy výplní. Ak sa umiestnia do vestibulu, určite budú prvkom, ktorý naruší všednosť tohto priestoru. Je len na obyvateľoch bytu, aby si zvolili typ schránok vhodný do ich vchodovej sekcie.

Aký model schránok vybrať?
Prvá otázka, ktorú by si mali vlastníci bytov položiť, by sa mala týkať ich umiestnenia. Umiestnenie môže do určitej miery ovplyvniť aj potrebný počet poštových schránok. Jedným z variantov je zabudovanie takzvaných dvojstranných poštových schránok (obr. 1) v priestoroch vstupných dverí (doručovanie zásielok je z vonkajšej strany objektu a výber zvnútra). Schránky sa umiestňujú v súlade s platným normatívnym predpisom o budovách na bývanie a poštovým poriadkom tak, že osoba, ktorá zásielku doručuje, nemusí vstupovať do uzamknutej časti bytového domu. Ukotvenie je možné do pevných kovových, drevených alebo plastových rámov vstupných brán – namiesto výplne alebo do vopred pripravených otvorov v murive. Schránky sú vyrobené tak, aby technicky nezasahovali do dverných rámov, uchytenie sa realizuje štandardnými zasklievacími lištami.

Pri osadzovaní poštových schránok treba dbať na to, aby sa zachovala funkčnosť priestoru vstupnej brány a vhodne riešila šírka a rozmiestnenie dverí a pevných výplní. Dvojstranné poštové schránky možno osadiť aj po stranách vstupu. Ideálne je použiť skupinové poštové schránky, špeciálne vyrábané v zostavách na tento účel. V prípade dvojstranných poštových schránok je dôležité presné vyhotovenie a lícovanie všetkých pohyblivých častí schránok, ktoré sú doplnené tesnením na zníženie prestupu tepla cez schránkové boxy.

01marbox-big-image 02marbox-big-image

Ergonómia schránok
Podľa STN EN 13724: 2003 (Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy) doručovacie otvory skupinových schránok musia byť umiestnené tak, aby sa vzdialenosť ich osí pohybovala vo výške od 400 po 1 800 mm od podlahy. Treba mať na zreteli, že medzi nami žijú aj ľudia so zníženou pohyblivosťou. Preto sa časť schránok umiestňuje vo výške 800 až 1 200 mm. Tým sa zabezpečí bezproblémový prístup týchto osôb k zásielkam. V norme sa tiež odporúča zásielky po doručení stohovať v schránkach horizontálne. Vhodné riešenie v prípade dvojstranných poštových schránok predstavuje zošikmenie dna schránok. Vďaka tomu sa zásielky ukladajú za seba a zároveň sa zosúvajú na stranu výberu (k dvierkam). Tým sa zabezpečí bezproblémové vyberanie zásielok aj z nižšie umiestnených schránok bez toho, aby sa krčili. Zásielky vkĺznu priamo do ruky. Pri najvyšších schránkach zase umožnia bezproblémové vyberanie doručených zásielok a lepší prehľad v schránke aj osobám nižšieho vzrastu.

Ak je priestor vstupných dverí nedostatočný na umiestnenie dvojstranných schránok v danej výške, možno sa rozhodnúť pre jednostranné poštové schránky (doručovanie aj výber zásielok sa vykonáva z jednej strany). Jednostranné poštové schránky sa umiestňujú na budovu, prípadne na samostatné konzoly pred budovu (obr. 2). Na tento účel treba použiť schránky s kvalitnou povrchovou úpravou, ktorá odolá poveternostným vplyvom a zabráni korózii. Bez ohľadu na to, že schránky sú chránené strieškou, je dôležité, aby sa použila konštrukcia schránok s odtokovými drážkami a presne lícujúcou záklopkou (kryt doručovacieho otvoru) na ochranu zásielok pred namoknutím.

Osloboďte sa od všednosti – zvoľte si farby
Ak z rôznych dôvodov vlastníci bytov preferujú umiestnenie schránok v interiéri, mali by si dať pripraviť grafický návrh v želaných farebných odtieňoch. Vhodne zvolené farby môžu totiž prispieť k zmodernizovaniu vestibul bytového domu. Farby pohyblivých častí (dvierok, záklopiek) môžu svojím odtieňom dokonca dopĺňať farbu stien a tak vytvárať efektný jednotný celok (obr. 3).

Vhodnými a praktickými doplnkami interiérov sú stojany na reklamné tlačoviny, ktorých farba sa zhoduje s farebným odtieňom poštových schránok (lakované v odtieňoch farebnej škály RAL).

Na aktualizáciu oznamov v bytovom dome slúžia vitríny (obr. 4). Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch. Tie sa odvíjajú od potrebného počtu formátov A4, ktoré sa vo vitríne majú umiestniť. Zadná stena vitrín je feromagnetická. Oznamy tak stačí jednoducho prichytiť magnetmi. Všetky oznamy sa vo vitríne nachádzajú pod bezpečnostným polykarbonátovým sklom. Vďaka tomu sa nemôže stať, že sa k potrebným informáciám dostane len určitá skupina ľudí. Trvácnosť oznamov zvyšuje uzamykací mechanizmus, ktorý je prirodzenou súčasťou vitrín.

05marbox-big-image

Audio a video komunikátory, prístupové systémy
06marbox-big-imageNa zabezpečenie komunikácie medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa pred vstupom do bytového domu a ľuďmi v bytoch možno do priestorov schránok zabudovať komunikačný panel. Ten pozostáva zo zvončekových tlačidiel s menovkami pre jednotlivé byty a komunikačnej, prípadne aj kamerovej jednotky.

Štandardom každého bytového domu sa stáva dotykový či bezdotykový prístupový systém a rovnako ako dobre umiestnené poštové schránky prispieva k bezpečnosti budovy. Prístupový systém môže komunikovať s elektrickým zámkom alebo s elektromagnetom zabudovaným vo dverách. Preto by sa naň nemalo zabúdať pri výmene vstupných dverí a inštalovať ho v priebehu týchto prác. Výhodou súčasného osadenia komunikačného systému (obr. 5) do panela so schránkami je pevná a presná poloha zariadenia a dobrá dostupnosť elektrických vedení k zariadeniu. Zároveň odpadajú búracie a následné murárske práce súvisiace s opravou obvodového muriva.

Kvalita a cena
Dobrou správou je, že slovenskí spotrebitelia v podobe správcovských firiem a spoločenstiev kladú čoraz väčší dôraz na kvalitu výrobkov. Zaujímajú sa o referencie a históriu výrobcov a zhotovovateľov, vyžadujú certifikáty kvality ISO 9001: 2009, žiadajú informácie o krajine pôvodu výrobkov, záruke, možnosti jej uplatnenia a o záručnom a pozáručnom servise, ktorý spoločnosť poskytuje. Za ostatné roky sa poučili na chybách – či už cudzích, alebo vlastných – a potvrdilo sa, že to, čo je lacné, zvyčajne nie je veľmi kvalitné. Vedia, že vybrať dobrého dodávateľa, znamená efektívne investovať do svojho majetku.

TEXT: Ing. Milan Martinásek
FOTO: MARBOX

Tento článok bol vydaný na ASB stránkach

Pin It

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>