Print This Page

Projekt

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Technológia práškovej lakovne

Vážený uchdázač,

Spoločnosť MARBOX, s.r.o., Golianova 25, 040 18 Košice, IČO: 36733911 Vás v rámci realizácie projektu: Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby s protikoróznou ochranou, kód ITMS2014+: 313031F525 žiada o predloženie ponuky predmet zákazky: Technológia práškovej lakovne.

Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky vrátane príloh, ktoré sú súčasťou tohto mailu.

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Martinásek

ing.martinasek@azet.sk

mobil: 0905 321 913

 

Pin It